بچه های مدرسه

 

بگــذشت مــه روزه ، عیــد آمـد و عیـــد آمد

 

بگذشت شـب هـجـران، معشوق پدید آمد

 

آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد

 

معشوق تو عاشق شد، شیخ تو مرید آمد

 

شـد جنـگ و نظـر آمـد، شد زهر و شکر آمد

 

شد سنگ و گهر آمـد، شد قفل و کلید آمد

 

جــان از تــن آلــوده، هــم پاک بـه پاکی رفت

 

هـرچنــد چـو خورشـیدی بر پاک و پلید آمد

 

از لــذت جـــام تــــو دل مـــانــده بــه دام تو

 

جــان نیـز چــو واقـف شـد، او نیـز دوید آمد

 

بــس تــوبه شایسته برسنگ تو بشکسته

 

بـس زاهــد و بـس عابد کو خــرقه درید آمد

 

بــاغ از دی نــامحــرم سه ماه نمی زد دم

 

بـر بـــوی بــهـــار تــو، از غیــب رسـیـد آمد

 

“مولوی”

عید واقعی ان وقتی است که انسان رضای خدا را به دست اورد پس درون خودمان را

ماچاصلاح کنیمماچ 

نوشته شده در ۱۳٩٠/٦/۸ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ توسط شقایق نظرات () |

Design By : Mihantheme

انواع کـد های جدید جاوا تغیــیر شکل موس